Nyhedsanalysen

Naturen har vækstpotentiale på 2,5 milliarder

Frit spil til landmænd. Sådan lyder regeringens hovedstrategi for at skabe mere gang i økonomien.

Hvad skete der?

Venstre-regeringen har fremlagt en vækstplan, der ifølge erhvervsminister Troels Lund Poulsen skal få Danmark til at hænge bedre sammen: »Vi har som en del af regeringsgrundlaget lagt afgørende vægt på, at vi får lavet en strategi for udviklingen, også uden for de større byer,« siger Troels Lund Poulsen.

Særligt landmænd bliver tilgodeset i vækstplanen. De kan se frem til at slippe af med de omdiskuterede randzoner og får lov til at skrue op for gødningen, når den såkaldte gødningsnorm forsvinder. Desuden får landmænd lettere ved at intensivere driften og få tilladelse til at holde flere husdyr.

Grundtanken er, at landområderne skal udnyttes bedre og regeringen forventer, at planen vil øge BNP med 2,5 milliarder varigt. Hvorvidt vækstplanen betyder flere jobs i landområderne er usikkert. Det afhænger af, hvordan kommunerne udnytter mulighederne. Foreløbigt er der afsat 150 mio. kroner til vækst på næste års finanslov, og det store beløb på 9 milliarder kroner frem mod 2019 udgøres af investeringer og budgettal fra både stat, kommuner og private investorer som pensionselskaber.

Hvad siger de?

Regeringens vækstplan giver mere frihed til landmænd og kommuner med kyst og strand. Det er på bekostning af naturen, lyder kritikken, for
kommunerne må i højere grad fremover selv bestemme hvor og hvor meget der skal bygges.

Interesseorganisationen Landdistrikternes Fællesråd, som repræsenterer de områder, hvor regeringen især vil skabe mere vækst, kalder det et tiltrængt tiltag, og er tilfreds med at planloven ændres: »De restriktive og bureaukratiske regler har i alt for mange år hæmmet det store vækstpotentiale, der uden tvivl er inden for kystturisme i Danmark,« siger formand Steffen Damsgaard.

Konkret sker det blandt andet ved at afskaffe kystnærhedszonen, som begynder 300 meter fra vandet. Den ændring er en alvorlig forringelse af naturen, mener Danmarks Naturfredningsforening: »Reelt er der tale om at sløjfe grundlæggende værdier og hensynet til naturen til fordel for hensynet til de få,« siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hvad nu?

Slaget om det danske land er kun lige begyndt. Venstre-regeringen barsler dog allerede med yderligere initiativer. Potentialet for vækst gennem landbruget er nemlig endnu større, mener miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen. Regeringen vil senere fremlægge en samlet landbrugs- og fødevarepakke, der skal sikre endnu bedre vilkår for landmænd, fiskere og aquakultur.

Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12