Nyhedsanalysen

EU-afstemningen handler om tillid til politikerne

8 dage tilbage: EU-afstemningen er reelt et spørgsmål om vælgernes tillid til politikerne: Uden for København stemmer folk nej.

Hvad skete der?

Størstedelen af dem, der vil stemme nej d. 3. december, er ifølge ny Epinion-meningsmåling – udformet af forskere fra Aarhus Universitet – kendetegnet ved at have »lille« eller »meget lille« tillid til politikerne. Kernespørgsmålet handler således ikke så meget om de juridisk-tekniske detaljer, men snarere om generel mistillid eller ej til det politiske Establishment.

Hvad siger de?

Vanen tro er ja-partierne gået sammen om en fælles kampagne for at få et flertal til stemme for afskaffelsen af retsforbeholdet d. 3. december. Alliancen på tværs af de grundlæggende politiske forskelle – mellem f.eks. Venstre og SF – skulle indgyde tillid, men foreløbigt ser manøvren altså ud til at give bagslag.

Ifølge lektor Derek Beach fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet  afspejler mønsteret blandt vælgerne en mere fundamental skillelinje i det danske samfund – mellem de ressourcestærke, som stemmer ja, og de ressourcesvage, som stemmer nej: »De EU-begejstrede borgere er ofte veluddannede og socioøkonomisk på niveau med politikerne, mens de mere EU-skeptiske borgere er kortuddannede: »De er typisk taberne ved globaliseringen. Det er dem, der bliver konkurrenceudsat, og de føler ikke, at de har personlig gavn af EU,« siger Derek Beach.

Opdelingen i det politiske landskab kan også lokaliseres geografisk: Modsat tidligere – hvor københavnerne stemte nej til EU, og jyder, fynboer og sjællændere stemte ja – tegner målingerne til, at ja-stemmerne ved årets EU-afstemning hovedsageligt vil falde i København og Frederiksberg, mens provinsen i højere grad vil stemme nej.

Hvad nu

Ja-partierne er nødt til at udkæmpe den sidste uge af EU-valgkampen fra hus til hus, helt bogstaveligt fra parcelhus til parcelhus langs den jyske højderyg. Hvis sidste års afstemning om patentdomstolen kan bruges som strømpil, har nej-siden dog også en betydelig opgave foran sig: I december 2014 stemte næsten to tredjedel af vælgerne ja til patentdomstolen selv i Dansk Folkepartis hjerteland på Sjælland og i Sydjylland. Foreløbigt tegner det således til et ja på næste torsdag.

Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12