Nyhedsanalysen

Stram, strammere ramler sammen

Center Sandholm, også kaldet Sandholmlejren, er en tidligere kaserne, der er Danmarks største asylcenter. Centeret ligger nord for Blovstrød i Nordsjælland. Centeret drives af Dansk Røde Kors. Det fungerer både som modtage- og udrejsecenter, dvs. både for nyankomne asylansøgere og for asylansøgere som har fået endeligt afslag og skal rejse hjem.

Hvad skete der?

Venstre-regeringen står mutters alene med »den suverænt strammeste« asylpolitik. End ikke Dansk Folkeparti vil være med til den samlede pakke af nye stramninger, som étparti-regeringen nu i stedet vil forsøge at få stemt igennem i Folketinget, uden på forhånd at have en forligskreds bag. Sammenbruddet i forhandlingerne skyldes uenighed om ét enkelt element: flygtningelandsbyer, som Danmarks to største partier med i alt 84 mandater i Folketinget, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, begge har krævet som en ufravigelig betingelse for at indgå en samlet asylaftale. Dog med hvert sit argument.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen fastholder, at de juridiske og økonomiske konsekvenser skal udredes først: »Det er beklageligt, at vi ikke har været i stand til at nå til enighed om en samlet aftale på trods af, hvad jeg opfatter som en meget bred enighed om langt de fleste af regeringens forslag«.

Hvad siger de?

Værdidebatten har mødt virkeligheden, og den årelange og lidenskabelige udlændingedebat i Danmark er nu – som alle andre politikområder – også kommet til at handle om kroner og øre. Når Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti insisterer så hårdt på at få oprettet flygtningelandsbyer handler det om to forskellige hensyn, som hver især tegner grundlæggende ideologiske forskelle op mellem Danmarks største partier.

Socialdemokraterne (47 mandater) vil friholde kommunerne fra øgede udgifter til indkvartering af asylansøgere, og i stedet påtvinge staten ansvaret. Med inspiration i  erfaringerne fra flygtningesituationen under borgerkrigen i Jugoslavien er tanken at etablere velordnede barakbyer rundt omkring i landet – som bl.a. Dansk Røde Kors også anbefaler. Socialdemokraternes hovedmotiv er at forhindre yderligere velfærdsbesparelser ude i kommunerne.

Dansk Folkeparti (37 mandater) vil forhindre, at de tusindvis af asylansøgere og flygtninge – der enten allerede er her i landet, eller som vil komme yderligere til i de kommende måneder – integreres i lokalsamfundene: »Grundlæggende synes vi faktisk slet ikke, at man skal integrere det her store antal mennesker, men at de pågældende skal hjem lokalt i nærområdet og være med til at bygge deres land op,« siger Peter Skaarup. Dansk Folkepartis hovedmotiv er at holde asylansøgere adskilt fra det omkringliggende samfund.

Venstre (34 mandater) sidder med det teknokratiske ansvar, og er derfor nødt til at forholde sig til den bøvlede virkelighed. Meldingen fra regeringskontorerne er, at en udredning tidligst kan ligge klar 1. april, og en eventuel beslutning om flygtningelandsbyer derfor først kan træffes dér. Venstres hovedmotiv er at følge den almindelige bureaukratiske procedure.

Hvad nu?

Skønt en lang række organisationer advarer mod stramningerne – og oppositionen naturligvis råber vagt i gevær – står Venstre til at kunne komme igennem med den opsigtsvækkende, parlamentariske gambling: Ved den forestående afstemning i folketingssalen tegner de konkrete stramningerne til at blive stemt igennem, én for én, med opbakning fra både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. I løbet af foråret vil flygtningelandsbyerne også med stor sandsynlighed blive oprettet. Det aktuelle, politiske spilfægteri på Borgen får dermed ingen praktisk betydning for de mennesker, som det hele drejer sig om: På alle områder vil vilkårene for asylansøgere fremover blive strammet langt udover det punkt, hvor Justitsministeriet indtil for få måneder siden mente, at Danmark vil overskride gældende konventioner.

Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12