Nyhedsanalysen

Pigtråd, der funkler i solen

Europas nye grænser

Fotografen Rasmus Degnbol blev nysgerrig på de store forandringer flygtningepresset har skabt i Europa det seneste år. Derfor besluttede han sig for at følge krisens konkrete aftegninger på Europas landkort, ved blandt andet at gøre brug af en specialbygget kameradrone, der har overfløjet en lang række af Europas nye grænser. Det er der kommet denne billedserie ud af. Rasmus Degnbol har arbejdet for danske og internationale medier som The New York Times, The Guardian og så altså også Føljeton.

Over 100.000 lifevests and rubberboats lie in a almost 10 meter high pile on the island of Lesbos, Greece. in 2015 Greece received well over 800.000 refugees and migrants. All primarily arriving with boat over the Aegean ocean.

Som barn af 80’erne husker jeg ferieturene i vores grå Audi 80 til Spanien med familien. Jeg sad på passagersædet ved siden af min far med kortet, der dækkede hele forruden, når det blev foldet ud. Når vi holdt pauser viste min far mig grænserne på kortet og fortalte om de forskellige lande og byer.

Næsten på millimeter, når man krydsede grænsen, føltes det som en ny verden, når man som barn pludselig hørte tyske, franske og spanske ord for første gang.

Jeg fik en sjælden gang imellem lov til at række vores pas frem til grænsebetjenten. 26. marts 1995 var det slut med at vise pas ned igennem Europa, da Schengen-traktaten blev implementeret, næsten 10 år efter den første gang var blevet underskrevet. Europa virkede pludselig lidt mere forenet.

Grænser er noget, som er svært definerbart for os, der aldrig har oplevet krig eller uvenskab mellem de centraleuropæiske lande, og med både Schengen-aftalen og EU-udvidelsen i 00’erne er grænserne kun blevet mere og mere udviskede i vores bevidsthed – indtil 2015. Indtil nu.

degnbol

Rasmus Degnbol

Rasmus Degnbol er fotograf og arbejder for en række danske og internationale medier som The New York Times, The Guardian og Føljeton. Degnbol blev nysgerrig på de store forandringer, Europa går igennem på grund af flygtningepresset, og besluttede sig for at følge, hvordan krisen aftegner sig i Europa som på et landkort. Det har han blandt andet gjort ved hjælp af en specialbygget kameradrone, der har overfløjet en lang række af Europas nye grænser.

Europas nye grænser

Nu er hegn, pigtråd og bevæbnet grænsepoliti pludselig blevet den nye standard i Europa, og da jeg i forsommeren 2015 sad og så alle de fysiske manifesteringer for noget, jeg troede hørte fortiden til – besluttede jeg mig for at fotografere, hvordan disse nye Europæiske grænser så ud, og hvilke konsekvenser de har og får for Europa og de hundrede tusindvis af flygtninge og migranter, der i disse måneder kommer til vores grænser.

For at kunne komme tættere på at forstå skalaen af disse ændringer og konsekvenser er projektet fotograferet med en speciallavet drone bygget til formålet. Jeg har de sidste otte måneder rejst gennem Europas nye græseland og fotograferet projektet.

(Læser du på en vertikal mobil, kan du med fordel vende din telefon horisontalt til en afveksling.)

Lesbos

A small rubber dinghy arrives on the coast of Greek island Lesbos. The island have seen hundred of thoussands of migrants and refugees arrive from Turkey in 2015.

En lille gummibåd ankommer til kysten på den græske ø Lesbos. De bliver mødt af to hollandske frivillige. Øen modtog i 2015 flygtninge og migranter i hundredetusindvis.

Over 100.000 lifevests and rubberboats lie in a almost 10 meter high pile on the island of Lesbos, Greece. in 2015 Greece received well over 800.000 refugees and migrants. All primarily arriving with boat over the Aegean ocean.

Over 100.000 redningsveste og gummibåde ligger i en næsten 10 meter høj bunke på øen Lesbos, Grækenland. I 2015 modtog Grækenland over 800.000 flygtninge og migranter på deres øer, hvoraf størstedelen kom til øen Lesbos med båd fra Tyrkiet.

A group of Syrian refugees from Aleppo walks on the dirty track along the beach on Lesbos. The refugees have just arrived with boat from Turkey.

En gruppe Syriske flygtninge fra Aleppo går på grusvejen langs kysten på den græske ø Lesbos. Gruppen er netop ankommet i gummibåd fra Tyrkiet.

Refugees and migrants rest at the private funded camp OXY outside the town Molyvos on Lesbos, Greece. The island have received hundreds of thoussands of migrants and refugees in 2015, but have received little official help, nor established a reception center on the north coast where most arrive. This private funded camp make sure the migrants doesnt have to walk the almost 60 km to the receptioncenter outside Mytilini city.

Flygtninge og migranter hviler sig i den privatdrevne lejr OXY udenfor byen Molivos på Lesbos. Øen har set hundredetusindvis af ankomme, men havde den 1. november endnu ikke modtaget nogen officiel hjælp udefra eller fået etableret et modtagecenter på nordkysten, hvor størstedelen ankommer med båd fra Tyrkiet. Denne privatdrevne lejr sørger for, at flygtningene ikke skal gå de næste 60 km til et modtagecenter udenfor Mytilini, en tur der tager to-tre dage for de fleste.

Evros

A refugee and migrant massgrave at the border between Greece and Turkey along the Evros River. There are no official record of the bodies burried here but estimates mark it as 450. Most of the bodies are never identified, only two are marked with tombstones and clear names. The gravesite is unmarked and fenced.

En flygtninge- og migrant-massegrav på grænsen af Grækenland og Tyrkiet langs floden Evros. Der findes ingen officiel dokumentation på, hvem eller hvor mange her er begravet, men estimeringer lyder på ca. 450. De fleste er uidentificerede.

Kireevo

In this forrest four Afghan asylumseekers froze to death in November 2014. The men were found on the border between Bulgaria and Serbia outside the town of Kireevo. The four Afghan men were in the process of obtaining refugee status but tried to cross the border, and in the harsh cold weather and fog they got lost and frooze to death.

I denne skov døde fire afghanske asylansøgere af kulde i november 2014. De fire mænd blev fundet på grænsen mellem Bulgarien og Serbien udenfor byen Kireevo. De fire mænd havde søgt asyl i Bulgarien, men valgte at prøve at krydse grænsen, og i det hårde vejr og den stærke tåge farede de vild og frøs ihjel. Den bulgarske regering har nægtet at lave en fyldestgørende undersøgelse af dødsfaldene til trods for kritik fra UNCHR.

Sredets

On the 13th October 2015 an Afghan man was shot dead by Bulgarian border police near a bridge close to Sredets. The border police tried to stop a group of 40 Afghan migrants but ended up firing a warning shot which killed the man. Bulgarian officials have dismissed any claims for a proper investigation by international organisations.

D. 13 oktober 2015 blev en afghansk mand skudt og dræbt af Bulgarsk grænsepoliti nær en bro i byen Sredets. Grænsepolitiet fandt efter et tip en gruppe på ca. 40 afghanske flygtninge og prøvede at anholde dem. Da de prøvede at stikke af, skød politiet varselsskud, der rikochetterede og dræbte manden. Igen har den bulgarske regering nægtet at undersøge hændelsen, og betjenten er efterfølgende blevet tildelt en medalje for sit mod.

Makedonien / Serbien

RasmusDegnbol_NewNormal_08

En gruppe unge afghanske mænd og kvinder går langs grænsen af Makedonien og Serbien.

RasmusDegnbol_NewNormal_09

En afghansk familie krydser grænsen mellem Makedonien og Serbien.

Ungarn / Kroatien

A border crossing between Hungary and Croatia with a new barbwire borderfence in place. Near the city of Torjanci.

Grænseovergangen imellem Ungarn og Kroatien med det funklende nye pigtrådshegn nær byen Torjanci, Kroatien.

Ungarn / Serbien

Hungarian border police patrols the newly made borderfence to Serbia. On September 14th Hungary saw over 10.000 refugees and migrants cross over their borders and the same day they completed their border fence and cracked down on anyone trying to cross illegally into the country. Now numbers are down to under 100 pr. day.

Ungarnsk grænsepoliti patruljerer langs det nyligt opsatte grænsehegn til Serbien. D. 14. september så Ungarn over 10.000 flygtninge og migranter krydse deres grænser, og næste dag blev hegnets sidste etape færdig, og grænsen til Serbien blev lukket. Herefter har politiet slået hårdt ned på enhver, der ulovligt krydser grænsen. Idag er antallet nede under 100 krydsende pr. dag.

Grækenland / Makedonien

Rejected Moroccan migrants sits at their makeshift camp right beside the newly erected Macedonian border fence to Greece.

Afviste marokkanske migranter sidder i deres lejr ved siden af det nye hegn på grænsen mellem Grækenland og Makedonien. De er blevet afvist at krydse grænsen efter Makedonien, ligesom deres nordlige naboer kun tillader syriske, irakiske og afghanske flygtninge. Sidenhen er de afghanske flygtninge også blevet nægtet videre rejse.

Macedonian military guards their barbwire borderfence towards Greece. They are armed with kalashnikovs and heavy machineguns.

Makedonsk militær bevogter deres pigtrådshegn mod den græske grænse. De er bevæbnede med kalashnikovs og maskingevær på mandskabsvognen.

Serbien

A 4 kilometer bus convoy waits outside of the receptioncenter in Presevo, Serbia. The busses come from all the borders of Serbia and are privately owned and run, they companies often charge overprice for the tickets. Now they wait for the refugees to take them further north.

En fire kilometer lang buskonvoj venter udenfor modtagecentret i Presevo, Serbien. Busserne kommer fra alle de Serbiske grænser og er privatdrevne. Buschaufførene tager oftest overpris for billetterne. Nu venter de på at fragte flygtningene længere nord på.

Ungarn / Kroatien

RasmusDegnbol_NewNormal_15

Grænseovergangen imellem Ungarn og Kroatien med det nye pigtrådshegn nær byen Torjanci, Kroatien.

Slavonski Brod

A train with 1000 refugees and migrants en route towards Croatian winter transit camp in Slavonski Brod. The Serbian and Croatians police agreed on sending 4 trains pr. day across the border putting an end to poor conditions for the refugees and migrants along their borders.

Et tog med 1000 flygtninge og migranter på vej mod den kroatiske transitlejr i Slavonski Brod. Det serbiske og kroatiske politi besluttede i slutningen af september, at fire tog pr. dag med 1000 flygtninge i hver kunne krydse grænsen fra Serbien til Kroatien. Det satte en stopper for for lange ventetider i det stadig koldere vintervejr.

Refugees and migrants in the Croatian winter transitcamp Slavonski Brod are marched towards the train that will take them to Slovenia. They have been in the camp for 5-6 hours where they have had access to hot tents, food and medical assistance.

Flygtninge og migranter i den kroatiske vinterlejr Slavonski Brod marcherer mod toget, der vil tage dem videre nord på til Slovenien. De har været i lejren i 5-6 timer, hvor de har haft adgang til varme telte, mad og lægehjælp.

Lesbos

Rescueboats, rubber dinghys and lifevests lie on the beach of Greek island of Lesbos. Today there are still no sollution to the continueing surge of refugees and migrants reaching the island. Some days of 2015 saw over 10.000 arriving on the island, but also some days saw over 30 dead from drowning. Now the winter is here, the numbers have dropped to about 1000 a day, but the local community and the many volunteers fear for what will happen in 2016 if no clear political sollutions are made.

Redningsbåde, gummibåde og redningsveste ligger på kysten af den Græske ø Lesbos, hvor der fortsat ikke er en løsning på det stigende antal flygtninge og migranter, der krydser havet.

I 2015 var der dage med over 10.000 nye ankomster til øen. Ca. 10 døde på havet hver dag hele året rundt.

Alle fotos er taget af Rasmus Degnbol med hans fotodrone. I alt har han fotograferet i 12 lande i en periode på over 6 måneder med start i juli 2015.
Dronen vejer 3 kg og er hjemmebygget, så Degnbol havde præcist de samme muligheder som på jorden – han kunne zoome ind og ud, dreje og vinkle som han ville. To lande har nægtet ham flyvetilladelse: Danmark og Bulgarien. I alt har han skudt 12.749 billeder.

Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12