Nyhedsanalysen

Den blå cocktail er klar

ARKIV. Bilsalget i maj 2014. (Vi kører langsommere end vi må på motorvejen-Se Ritzau-Arkivfoto: Bilbestanden i Danmark er fire gange så stor som for 50 år siden. Langt de fleste biler ejes af private. (se Ritzau historie 210917) Roadpricing rammer den politiske mur BV.: Når Trængselskommissionen i slutningen af måneden lægger sit arbejde på bordet, vil konklusionen være, at landsdækkende roadpricing er det mest effektive middel, hvis man ønsker at mindske trængslen.Se Ritzau 11. Sept. (Foto: Dennis Lehmann/Scanpix 2013)

Bilsalget er ved at slå alle rekorder her i 2016, men vent en kende: De største og mest benzinslugende biler vil blive endnu billigere efter nytår. Registreringsafgiften får endnu et hak nedad. Samtidig lettes boligskatten på de allerdyreste ejerboliger til næste år.

Forhandlingerne om næste års finanslov – der ventes at blive fremlagt enten her i aften eller i løbet af i morgen inden Venstres landsmøde i weekenden – er endt med tre nyklassiske indrømmelser til regeringens parlamentariske grundlag, hvoraf billigere luksusbiler er det mest håndgribelige:

· I stedet for en garanti for topskattelettelser står Liberal Alliance til at få gennemtrumfet, at registreringsafgiften sænkes generelt, som det også skete sidste år. Eller måske ligefrem en endnu mere gunstig ordning for folk, der vil købe luksusbiler, nemlig at den ekstra afgift på 45%, der pålægges biler til en pris på over kr. 82.800,-, sænkes betragteligt, ja, eller helt fjernes. I virkelighedens verden kan en sådan reduktion af den særlige registreringsafgift på luksusbiler give folk, der betaler topskat, endnu flere penge mellem hænderne end en sænkelse af topskatten på fem procentpoint. Selv om forhandlingerne om 2025-planen formelt er udskudt, vil folk med de højeste indkomster, som i sagens natur også er dem, der køber de dyreste biler, få en større skatte- og afgiftsreduktion, end hvis topskatten blev barberet allerede nu.

· I stedet for en varig sænkning af boligskatterne står Konservative til at få gennemtrumfet, at grundskylden fastfryses, sådan som det også skete sidste år. Fastfrysningen tjener to formål: dels fortsat at friholde ejere af de allerdyreste boliger fra at betale den reelle værdi og dels at forsikre alle andre om, at boligskatterne hellere ikke fremover kommer til at følge prisudviklingen. Et bredt flertal af Folketingets partier ventes ganske snart at blive enige om et nyt ejendomsvurderings-system, der som udgangspunkt vil betyde massive skattestigninger for boligejere særligt i Nordsjælland og på bl.a. Frederiksberg. Men boligejere behøver ikke bekymre sig, for dét kommer med statsgaranti ikke til at ske. De fire borgerlige partier og Socialdemokratiet er for længst blevet enige om, at de rigeste boligejere fremover skal have en betydelig skatterabat, og besparelsen begynder altså allerede i 2017.

· I stedet for et totalopgør med internationale konventioner står Dansk Folkeparti til at få gennemtrumfet en såkaldt asyl-nødbremse – i forlængelse af stramningerne fra sidste år. Det nye tiltag er i første omgang symbolsk, da det kun vil kunne blive taget i anvendelse i en krisesituation, hvor Dublinsystemet formelt set fungerer, men ikke virker i praksis. Symbolikken har samtidig en  snedig underklang: Dansk Folkeparti har nemlig plukket syv udlændingestramninger ud af den foreløbigt skrinlagte 2025-plan og kræver således nu de indrømmelser – som ellers var tiltænkt netop dem – gennemført, før de eventuelt vil gå med til at genoptage 2025-forhandlingerne.

Det kompromis, som de fire borgerlige partier ventes at præsentere inden for 6 til 36 timer, hviler reelt på de samme bærende søjler som 2025-planen: skattelettelser til de højest lønnede, skattelettelser til boligejerne i konservative højborge og yderligere stramningerne af asylreglerne. Folk med en optimistisk tilgang til verden og tiltro til statsminister Lars Løkke Rasmussens håndværkerevner kan nu tænke, at vejen er banet for en endnu større 2025-plan. Alt i finansloven for 2017 bærer i samme retning.

Mere kyniske typer – og folk med mindre tiltro til Lars Løkkes snedkersnilde – vil i stedet kunne sige: Alt, hvad de tre støttepartier kunne have krævet i 2025-forhandlingene, har de fået allerede nu, og derfor vakler Venstre-regeringens videre politiske projekt. Men måske er triple-cocktailen af afgiftslettelser, lavere boligskatter og udlændingestramninger nok frem til næste valg? Det virkede i hvert fald i 2015 og nu også her i 2016.

Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12