Nyhedsanalysen

Solen er en fed Gud

Trump kan få selv den bedste til at føle, at vi lever i de sidste tider. Læser man aviserne, er der angiveligt ingen grænser for, hvor store flænger han kan rive i den herskende verdensorden – ene mandebaby.

Men Beredskabsstyrelsen kalder til besindighed. Rigets sikkerhed trues af langt alvorligere ting end Trump. For anden gang har styrelsen samlet en liste over de største trusler mod Danmark. I 2013 var der 10 på listen. Siden da er vores land blevet et farligere sted, i hvert fald er tallet nu oppe på 13.

Der er klassiske katastrofer som orkaner, oversvømmelser fra havet og højvirulente sygdomme, for eksempel Ebola og SARS. Så er der ulykker på havet, på atomkraftværker og i trafikken. Og der er trusler fra andre mennesker, der vil os det ondt, for eksempel cyberkriminelle og terrorister.

En af de nye navne på listen er faktisk den ældste trussel mod menneskeheden. ‘Rumvejr’ kaldes det med stor Star Wars-poesi. Det dækker over vejret på solen, hvor der kan opstå pludselige eksplosioner, som kan sende solstorme mod jorden. Fænomenet er så gammelt som solen selv. Og med en moden alder på 4,5 milliarder år kan solen beskrives som en midaldrende gul dværg.

Solstorme var ikke det store problem, før vi begyndte at bygge vores civilisation op om elkraftværker, it-systemer og flytrafik. Det GPS-system, som flyvemaskiner bruger til at navigere efter, har ikke en chance mod en solstorm. I Sverige har man allerede været nødt til at indstille al flyvning i én dag på den konto.

Men i et dommedagsscenarie kunne en solstorm lægge alle Europas kraftværker ned på en gang. Det ville tage år at genoprette skaden.

Indtil nu har Danmark ikke taget truslen alvorligt nok, mener man i Beredskabsstyrelsen. Det er nødvendigt at opbygge varslingssystemer og et beredskab, hvis solstormen skulle ramme. Men i virkeligheden er der ikke noget at gøre. Mennesket er magtesløs mod den store solgud, der nådigt giver os liv, men lige så hurtigt kan tage det fra os igen.

Den slags ultimative, uomgængelige trusler er vi ikke vant til her i Danmark. Vi har ingen vulkaner og ingen jordskælv. Vi har ingen skovbrande, tornadoer eller vilde tigre. Vi har højest Urd, Bodil, Gorm og Allan.

Og vi må se i øjnene, at ansvaret for langt de fleste punkter på listen ligger hos os selv. Hacking, bevæbnet terror og ulykker med kemiske stoffer er resultatet af menneskelig hybris. Og hvis orkaner, storme – og det, der på listen kaldes ”ekstremregn” – i fremtiden kan true danskernes liv, så er det straffen for vores lemfældige omgang med miljøet.

Men ‘rumvejret’ er uden for vores kontrol, det kan ingen tøjle. Og det er sært beroligende. I det mindste behøver vi ikke at slå os selv i hovedet. Før eller siden bliver menneskeheden alligevel udslettet, spørgsmålet er bare af hvad. Senest om 5 milliarder år, når solen brænder ud. Og hvis solen udsletter os i morgen, tager den i det mindste Trump med i syndefaldet.

Det er i øvrigt dokumenteret, at det er mere sandsynligt at blive dræbt af faldende møbler end af en terrorist. Måske kommer IKEA-skabe på listen næste gang.

Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12